Fra venstre: forest på gulvet, Johannes Gade, Knud Erik, Erik på trommer, Åge Hansen stående, Peder Dahl, Holger på gulvbas, og yderst til højre, Find Refsgaard. Det er fra Kassehuset.