Den 29. Juni, på scenen i Ribe, med Eigil på trommer.