Den 25. Juni, der var dækket op til os på Glyngøre Plejehjem.