Den 25. Juni, var vi sammen med Glyngøre harmonikaorkester, på Durup plejehjem, og spille til sangeftermiddag.