Vi ser det hele sådan lidt fra siden. og ser danserne.