De-t go'e no'k. Fra Hanstholm og Mors, er på scenen.