Lørdag den 26/9 var vi i Mejrup til træf, vi lånte trommeslageren fra Feldborg harmonikaklub.